Diş hekimliği çalışma alanında kan kaynaklı migroorganizmalar ile çapraz enfeksiyon olasılığı her zaman diş hekimlerimizi tedirgin eden bir durumdur. Hasta üzerinde kullanılmış aletlerin tükürük, kan, doku parçası gibi biyolojik materyallerden ya da siman gibi artıklardan arındırılması temizlik işlemi ile gerçekleştirilir. Böylece sterilizasyon işleminde başarı garantilenmiş olur. Alet temizliği, aletlerin yeniden kullanılmak üzere hazırlanmasında en önemli aşamadır.

İnsanların çeşitli migroorganizmalara barınak olduğu herkes tarafından bilinmektedir ayrıca bir kişide hastalık yapmayan mikroorganizmanın diğer bir kişide hastalık yapabileceği aşikardır. Bu nedenle bir hastada kullanılan araç ve gerecin başka bir hastada güvenle kullanılabilmesi için önce temizlenmesi, sonra uygun yöntemlerle steril edilmesi gerekir.
Diş hekimlerimiz kullanacakları malzemeleri, uygun tekniklerle steril eder ve standartlara uygun malzemelerle dezenfeksiyonlarının yapılmasına, enfeksiyonların kontrol altına alınmasını sağlar.

Alet temizliği elde ya da ultrasonik temizleyici ve yıkayıcı-dezenfekte edici makinelerde yapılabilir. Alet temizliğinin elde yapılması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin mikroorganizmalarla temasın en aza indirilmesi ya da önlenmesi şeklindeki birincil yaklaşımına uygun değildir.  Elde yıkamada batma, sıyrık ve kesik şeklinde yaralanma riski yüksektir. Elde yıkama üstelik zaman alıcı bir işlemdir. Günümüzde aletlerin elde temizliği artık terk edilmesi gereken bir yöntemdir. Günümüz diş hekimliğinde yaralanma riskini en aza indirmek için kaset sistemi kullanıma girmiştir. Kaset sistemi, yekpare metal küvet yerine hafif delikli metal ya da plastik taşıyıcılardır; diş hekimlerimizin yapacağı işe uygun olarak gerekli
tüm alet ve malzemenin yerleştirildiği bir settir. Örneğin, muayene kaseti, küretaj ve kök yüzeyi düzleştirme kaseti, kompozit kaseti gibi hazırlanabilir. Böylece aletlerin kullanıldıktan sonra tek tek ayrılmasına, elle ovuşturularak ya da ultrasonik temizleyicinin sepeti içine dağınık bırakılıp yıkanıp durulanıp kurulanıp paketlenmek için ellenmesine gerek olmaz.
Aletlerden eklemli olan makaslar, klempler, pensler gibi açılmış olarak konmalıdır. Delikli kaset içindeki aletler düzeni bozulmadan ultrasonik temizleyici ya da yıkayıcı-dezenfekte edici makine içerisinde temizlenebilir; ardından uygun şekilde paketlenip otoklavda steril edilir ve depolanabilir. Kaset sistemi zamandan tasarruf sağlar.

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir