Genel

Diş Hekimi Olarak Hizmetlerinizi KVKK ile Uyumlamaya Neden İhtiyacınız Var?

7 Nisan 2016 tarihli, 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hukukualanındaki temel mevzuattır. Söz konusu mevzuat, dayanağını T.C Anayasası’nın 20/3.maddesinden almaktadır. 2016 yılından bugüne, söz konusu kanun kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinuyumlaştırma sürecinin bir parçası olarak siz değerli diş Devamı…